Demontage machines

De Dukdalf heeft veel ervaring met demonteren van complete machines. Of het nu gaat om de demontage van machines en apparatuur uit fabrieken of het slopen van staalconstructies, kranen en bruggen, De Dukdalf klaart elk project met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Dit alles staat of valt met twee dingen: een gedegen planning en voorbereiding en vakkundig personeel, bijgestaan door modern materieel. En daarvoor kunt u het beste bij De Dukdalf terecht.

De Dukdalf bekijkt samen met de klant welke eisen het werk stelt; waar gaat het om, hoe is de bereikbaarheid, wanneer en hoe moet de demontage en/of sloop plaatsvinden, kan er hinder ontstaan voor de omgeving, waar kan de veiligheid in het geding komen, zijn er vergunningen nodig? Al deze zaken worden in kaart gebracht om een passend plan te maken.

Vervolgens zet De Dukdalf zeer ervaren medewerkers in die het project volgens opdracht klaren. Door opleiding zijn onze medewerkers gediplomeerd op het gebied van veilig werken (VCA). Hierdoor wordt op verantwoorde wijze gedemonteerd en gesloopt. De vrijgekomen materialen worden op de juiste manier volgens ons milieuzorgsysteem afgevoerd, waarbij uiteraard recycling zo veel mogelijk wordt nagestreefd.