Service

ServiceEffectief milieubeleid is gebaat bij goede voorlichting. Het Verdrag van Aarhus verplicht Europese gemeenten om milieudocumenten op een logische en begrijpelijke wijze openbaar te maken. Wij kunnen voor u de benodigde rapportage en milieudocumenten verzorgen.

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Lees verder

Certificering

Download en bekijk onze certificatenU kunt hieronder de certificaten downloaden door te klikken op de download-link. De certificaten zijn te bekijken met Adobe Reader.

Certificaten

VCA opgeleid personeel

Wat is VCA

Sinds 1994 bestaat de VCA-checklist, op basis waarvan bedrijven zich kunnen certificeren. De VCA-checklist is in Nederland en BelgiĆ« de standaard geworden voor de beoordeling van het veiligheids-zorgsysteem van bedrijven door de opdrachtgevers. VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met ‘verhoogd risico’ (werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen). Indien een bedrijf VCA gecertificeerd is, dan voldoet het bedrijf aan de gestelde eisen op het gebied van veilig, gezond en milieubewust werken.

Zo zijn de medewerkers van Handelsonderneming De Dukdalf bv in het bezit van het diploma Basisveiligheid VCA. De operationeel leidinggevenden hebben tevens het VCA diploma Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA).

Dukdalf medewerkers zijn, voordat ze aan het werk gaan bij onze opdrachtgevers, altijd op de hoogte van eventuele risico’s. Daarnaast beschikken ze over de vereiste veiligheidsmiddelen zoals veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, gordels enz.

Veiligheidseisen

Milieumanagementsysteem

De Dukdalf Exploitatiemaatschappij is actief met continue verbeteren van haar milieuprestatie. Een kopie van onze beleidsverklaring alsmede milieuaspecten ed. worden op eerste aanvraag beschikbaar gesteld.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het veilig stellen van de veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuaspecten binnen onze organisatie. Om uitdrukking te geven aan deze verantwoordelijkheid is de VGM (veiligheid, gezondheid, milieu) Checklist aannemers alsmede het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering op basis van SC-530 (feb. 2012) als basis gekozen voor het ingevoerde veiligheidssysteem en ISO 9001:2008 voor het ingevoerde kwaliteitssysteem alsmede ISO 14001:2004 voor het milieumanagement-systeem.