ISO 14001 gecertificeerd

Handelsonderneming De Dukdalf is officieel ISO14001 gecertificeerd. Hiermee is ons milieuzorgsysteem voor de komende jaren gecertificeerd.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het veilig stellen van de veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuaspecten binnen onze organisatie. Om uitdrukking te geven aan deze verantwoordelijkheid is de VGM (veiligheid, gezondheid, milieu) Checklist aannemers alsmede het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering op basis van SC-530 (feb. 2012) als basis gekozen voor het ingevoerde veiligheidssysteem en ISO 9001:2008 voor het ingevoerde kwaliteitssysteem alsmede ISO 14001:2004 voor het milieumanagement-systeem.

Binnen de Dukdalf is men al gewend aan de ISO systematiek aangezien er al volgens ISO 9001:2008 en VCA* gewerkt werd. Het certificaat is door de certificerende instelling TUV uitgegeven.