De Dukdalf bv SIKB 7001 gecertificeerd

De Dukdalf BV is officieel SIKB 7001 gecertificeerd. Hiermee kunnen wij zelf grondsanering uitvoeren.

De Dukdalf BV heeft aangetoond te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

Evaluatie van de eisen uit bovengenoemde beoordelingsrichtlijn heeft plaatsgevonden volgens de procedures voor procescertificatie van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied:

SIKB protocol 7001:

Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland.

Registratienummer: 19943/8.1

Klik op onderstaande link om het certificaat in pdf te downloaden.

Certificaat SIKB 7001 (300 kB)