Category Archives: Service

De Dukdalf bv SIKB 7001 gecertificeerd

De Dukdalf BV is officieel SIKB 7001 gecertificeerd. Hiermee kunnen wij zelf grondsanering uitvoeren. De Dukdalf BV heeft aangetoond te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Evaluatie van de eisen uit bovengenoemde beoordelingsrichtlijn heeft plaatsgevonden volgens de procedures voor procescertificatie van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied: Continue Reading

De Dukdalf bv ISO 14001 gecertificeerd

Handelsonderneming De Dukdalf is officieel ISO14001 gecertificeerd. Hiermee is ons milieuzorgsysteem voor de komende jaren gecertificeerd. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het veilig stellen van de veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuaspecten binnen onze organisatie. Om uitdrukking te geven aan deze verantwoordelijkheid is de VGM (veiligheid, gezondheid, milieu) Checklist aannemers alsmede het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering op basis van SC-530 (feb. 2012) als basis gekozen voor het ingevoerde veiligheidssysteem en ISO 9001:2008 voor het ingevoerde kwaliteitssysteem alsmede ISO 14001:2004 voor het milieumanagement-systeem.